Předplatné

Cena jednoho čísla je 80 Kč.
Zvýhodněné předplatné 60 Kč.

Předplatným získáte:

  • 6x ročně časopis Farmakoterapie (za zvýhodněnou cenu 360 Kč)
  • Plný přístup na www.farmakoterapie.cz
    • do článků aktuálního čísla
    • do archivu časopisu Farmakoterapie

Časopis si můžete objednat na adrese

SEND Předplatné spol.s r.o.
Ve Žlíbku 1800/77
193 00 Praha 9 Horní Počernice
tel.: +420 225 985 225
fax: +420 225 341 425
SMS: +420 777 333 370
e-mail: send@send.cz
www.send.cz

OBJEDNAT PŘEDPLATNÉ

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný.


 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.