Výběr pacientů pro dlouhodobou sekundární prevenci IM tikagrelorem: Pohled na výsledky studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Tikagrelor podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) je v České republice indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří mají v anamnéze akutní koronární syndrom (ACS) nebo infarkt myokardu (IM) a mají vysoké riziko vývoje aterotrombotických příhod.

Tikagrelor v prevenci kardiovaskulárních (KV) událostí u pacientů s IM v anamnéze podrobně hodnotila klinická studie PEGASUS- TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin-Thrombolysis In Myocardial Infarction). U pacientů s IM v anamnéze bylo dokumentováno, že dlouhodobá léčba tikagrelorem v dávce 60 mg přidaným k ASA sice snižuje ischemické riziko, je ale zároveň asociována se zvýšeným rizikem krvácení.

Tikagrelor v dlouhodobé léčbě po infarktu myokardu a stratifikace rizika krvácení a ischemické příhody (komentář)

prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.