Celková a kardiovaskulární mortalita pacientů léčených ve studii ASCOT – výsledky při délce sledování 16 let

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Doporučené postupy pro léčbu pacientů s hypertenzí se obecně shodují na nutnosti dosažení a udržení kontroly krevního tlaku (TK), cílové hodnoty však nejsou jednotně definovány. Zatímco podle některých doporučených postupů mají být při terapii hypertenze preferovány léky s účinností prokázanou ve velkých klinických studiích (například ASCOT či ACCOMPLISH), jiné guidelines se zaměřují pouze na kontrolu TK, aniž by vyzdvihovaly konkrétní lékové třídy. Studie, na jejichž výsledcích jsou doporučené postupy založeny, mívají délku sledování 5 let. Dlouhodobých dat ze studií porovnávajících dva různé způsoby aktivní léčby je poměrně málo, a není proto jisté, zda pozorovaný přínos dané léčby přetrvává i delší dobu po ukončení studie.

Studie ASCOT (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial) byla navržena za účelem porovnání dvou antihypertenzních strategií (léčba založená na amlodipinu, nebo na atenololu) a rovněž s cílem porovnat atorvastatin oproti placebu. Ve studii byl prokázán vyšší účinek léčby založené na amlodipinu, přičemž kombinace atorvastatinu s amlodipinem byla výrazně účinnější než kombinace atorvastatinu s atenololem.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.