Kardiovaskulární bezpečnost dapagliflozinu u pacientů s diabetes mellitus 2. typu – studie DECLARE-TIMI 58

Číslo: 1 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) celosvětově postihuje více než 415 milionů dospělých a jeho prevalence stále narůstá. Pacienti s diabetem jsou zvýšeně ohroženi aterosklerotickými kardiovaskulárními (KV) onemocněními, srdečním selháním a chorobami ledvin; riziko srdečního selhání je přitom nezávislé na přítomnosti ischemické choroby srdeční. Při léčbě diabetu je proto důležité vybírat takové léky, které jsou nejen bezpečné, ale které rovněž mají příznivé účinky na KV systém.

Dapagliflozin je selektivní inhibitor sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (SGLT2), který blokuje resorpci glukózy v proximálním tubulu, čímž navozuje glykosurii. U jiných inhibitorů SGLT2 (empagliflozin, kanagliflozin) bylo prokázáno příznivé působení na KV systém, včetně snížení rizika hospitalizace pro srdeční selhání (zejména u pacientů s DM 2. typu a s anamnézou KV onemocnění) a prodloužení doby do progrese onemocnění ledvin. Účinky dapagliflozinu na KV systém a ledviny však zatím nebyly podrobněji zkoumány.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.