inDosažení setrvalé odpovědi na léčbu sekukinumabem u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo: 3 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ankylozující spondylitida je chronické zánětlivé onemocnění, které postupně vede až ke strukturním změnám páteře, sakroiliakálních a/nebo periferních kloubů, a to za výrazného rozvoje disability a zhoršení kvality života. V současnosti terapeuticky využívané biologické přípravky působící proti tumor nekrotizujícímu faktoru (TNF-α) jsou sice významně účinné v dosažení úlevy od symptomů, ale i přesto není u řady nemocných jejich pomocí dosaženo dostatečné terapeutické odpovědi nebo jsou špatně snášeny.

Interleukin-17A (IL-17A) je prozánětlivě působící cytokin produkovaný pomocnými T-lymfocyty a dalšími buňkami, který je aktuálně využíván jako vhodná cílová struktura pro farmakoterapeutický zásah právě u ankylozující spondylitidy. Sekukinumab je plně humánní IgG1/κ monoklonální protilátka, která se selektivně váže právě na IL- 17A a neutralizuje ho. Sekukinumab působí zacílením na IL-17A a inhibicí jeho in terakce s receptorem pro IL-17, který je exprimován různými typy buněk, včetně keratinocytů. Jako výsledek inhibuje sekukinumab uvolňování prozánětlivých cytokinů, chemokinů a mediátorů tkáňového poškození a snižuje příspěvek k autoimunitním a zánětlivým chorobám zprostředkovaný IL-17A. V dosavadních studiích prokázal přínos také u středně těžké až těžké formy psoriázy a psoriatické artritidy. Zřejmý je jeho rychlý nástup účinku a dlouhodobá odpověď za příznivého bezpečnostního profilu.

Komentář ke studii

MUDr. Marta Olejárová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.