Rychleji působící inzulin aspart u pacientů s diabetem 1. a 2. typu – studie ONSET 1 a 2

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Uspokojivá kompenzace diabetu 1. i 2. typu je nezbytnou podmínkou pro prevenci chronických mikro- i makrovaskulárních komplikací u pacientů s diabetem. Inzulin Fiasp (fast-acting insulin aspart, rychleji působící inzulin aspart) je modifikovanou formou klasického inzulinu aspart, od kterého se odlišuje složením injekčního roztoku. Injekční roztok Fiasp obsahuje na rozdíl od standardního inzulinu aspart dvě přídatné látky: L-arginin a niacinamid. L-arginin slouží převážně jako stabilizační látka, zatímco niacinamid je zodpovědný za rychlejší iniciální absorpci inzulinu Fiasp po podkožním podání. Účinky inzulinu Fiasp a inzulinu aspart byly srovnávány v režimu bazál-bolus u diabetiků 1. a 2. typu i jako iniciální léčba u diabetiků 2. typu neuspokojivě kompenzovaných při léčbě bazálním inzulinem v rámci klinického programu ONSET.

Komentář ke studiím

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.