Účinnost ezetimibu v kombinaci s atorvastatinem v léčbě aterosklerózy u pacientů s diabetes mellitus 2. typu a ischemickou chorobou srdeční

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Aterosklerotická onemocnění karotických, věnčitých a periferních tepen jsou nejčastějším patologickým procesem postihujícím stěnu arterií. Ateroskleróza se většinou rozvíjí skrytě a projevuje se až jako závažná klinická příhoda. Pacientům s diabetes mellitus (DM) 2. typu se ateroskleróza nevyhýbá a představuje pro ně další významné zdravotní riziko. Incidence kardiovaskulárních (KV) a cerebrovaskulárních příhod je u pacientů s DM 2. typu dokonce výrazně vyšší než u nediabetiků. Přímou souvislost s těmito závažnými příhodami má stabilita karotických plátů – tu je proto užitečné sledovat například pomocí ultrasonografie.

V dlouhodobých klinických studiích bylo prokázáno, že pacienti s DM 2. typu mají vysoké KV riziko a jen u menší části pacientů se daří závažné KV příhodě zabránit. Jiné studie dokumentovaly, že kvantifikace aterosklerotického procesu u pacientů zlepšuje adherenci k léčbě.

Základem léčby aterosklerózy a prevence KV onemocnění je terapie snižující koncentraci sérových lipidů. Pacienti s ischemickou chorobou srdeční i diabetici jsou z pohledu KV rizika zařazováni do vysoce rizikové skupiny pacientů, u kterých jsou velmi přísně nastaveny cílové hodnoty LDL-cholesterolu. Je známo, že statiny omezují formaci aterosklerotických plátů a díky účinnému snižování koncentrace LDL-cholesterolu i výrazně zvyšují jejich stabilitu. S použitím ultrasonografie je možné dokumentovat různé fáze aterosklerotického procesu a sledovat jeho změny v čase.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.