Léčba inhibitory SGLT-2 v porovnání s jinými antidiabetiky je spojena s nižším rizikem srdečního selhání a úmrtí – studie CVD-REAL

Číslo: 4 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem, VÝBĚR NA HOMEPAGE
Obor: Diabetologie

Souhrn

Diabetes mellitus (DM) 2. typu je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů kardiovaskulárních (KV) onemocnění i celkové mortality. Častou komplikací u nemocných s DM 2. typu je především srdeční selhání (SS), které je u těchto pacientů spojeno s velmi špatnou prognózou (četnost pětiletého přežití < 25 %). Přestože vyšší hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c) korelují s vyšším rizikem KV chorob, ukázalo se, že intenzivní kontrola glykemie nepostačuje ke snížení rizika SS ani KV či celkové mortality.

Ve studii EMPA-REG OUTCOME bylo při terapii empagliflozinem u pacientů s DM 2. typu a aterosklerotickým KV onemocněním pozorováno výrazné snížení KV mortality i četnosti hospitalizací pro SS, přičemž tento účinek nebylo možné vysvětlit pouze snížením glykemie. Tato studie tak vyvolala několik otázek – a sice, zda je pozorovaný účinek empagliflozinu „class efektem" (tj. zda takto působí všechny inhibitory SGLT-2 [sodium-glucose cotransporter-2]), do jaké míry jsou výsledky studie přenositelné do reálné praxe a zda lze podobné výsledky očekávat i u nemocných s širším profilem KV rizika.

Komentář ke studii

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.