Účinnost bilastinu v terapii chladové urtikarie – studie BUCUM

Číslo: 4 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Alergologie

Souhrn

Bilastin je poměrně nové nesedativní antihistaminikum s dlouhotrvajícím účinkem, které působí jako selektivní antagonista periferních histaminových H1 receptorů. Naopak nemá téměř žádnou afinitu k receptorům H2, H3 nebo H4 ani k muskarinovým či serotoninergním receptorům. Je indikován k symptomatické léčbě alergické rinokonjunktivitidy a urtikarie.

Urtikarie je heterogenní skupina kožních onemocnění, která jsou charakterizována prchavým výsevem silně svědivých pupenů a/nebo angioedémem. Chladová urtikarie se řadí mezi fyzikální urtikarie, přičemž klinické projevy jsou při ní vyvolány působením chladu (při určité prahové teplotě dochází k aktivaci a degranulaci žírných buněk a bazofilů s uvolněním histaminu a dalších mediátorů) – často jsou proto lokalizovány na obličeji. Onemocnění častěji postihuje ženy, k manifestaci dochází typicky mezi 18. a 25. rokem. V terapii chladové urtikarie jsou účinná některá antibiotika (penicilin, tetracykliny), pilířem léčby však jsou především nesedativní antihistaminika.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Petr Čáp, Ph.D.

Komentář ke studii

MUDr. Nina Benáková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.