Abatacept vs. adalimumab v kombinaci s methotrexátem u pacientů s revmatoidní artritidou a nedostatečnou odpovědí na monoterapii methotrexátem – studie AMPLE

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Revmatoidní artritida (RA) je chronické zánětlivé onemocnění provázené bolestí, únavou a progredujícím omezením fyzické funkce, jež vedou ke zhoršení kvality života pacientů. V současné době je k terapii RA dostupných osm biologických přípravků – monoklonální protilátky namířené vůči TNF-α adalimumab, etanercept, infliximab, certolizumab a golimumab, rekombinantní fúzní protein anti-CD80/86 abatacept, monoklonální protilátka anti-CD20 rituximab a monoklonální protilátka proti receptorům pro IL-6 tocilizumab. Dosud však nebyla provedena žádná studie, která by přímo (tzv. head-to-head) porovnala účinnost různých biologických léků v kombinaci s methotrexátem (MTX) u nemocných s RA, u nichž selhala léčba MTX a kteří dosud nebyli léčeni biologickou terapií.

Komentář ke studii

MUDr. Heřman Mann

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.