Imunogenita anti-TNF-α léků u imunitně zprostředkovaných zánětlivých onemocnění

Číslo: 3 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem

Souhrn

Účinnost anti-TNF-α léků, jako jsou infliximab, adalimumab či etanercept, byla prokázána v terapii revmatoidní artritidy (RA), spondylartritid (SpA), psoriázy (Ps) a idiopatických střevních zánětů (IBD). Někteří pacienti však na tuto terapii nereagují nebo na ni časem ztrácejí léčebnou odpověď. Jednou z příčin přitom může být imunogenita těchto léků, tedy indukce tvorby protilátek namířených proti nim.

Hodnocení imunogenity je vyžadováno regulačními orgány EMA (European Medicine Agency) a FDA (Food And Drug Administration) při schvalování nových léků, avšak předložené klinické studie většinou nejsou schopny posoudit tvorbu protilátek z perspektivy dlouhodobé léčby. Na základě nových diagnostických metod vytvořených k detekci protilátek se přitom ukazuje, že imunogenita má na léčebnou odpověď na biologickou terapii značný vliv.

Komentář ke studii

MUDr. Liliana Šedová

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.