Prodloužená léčba žilního tromboembolismu apixabanem – studie AMPLIFY-EXT

Číslo: 1 / 2013 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Žilní tromboembolismus (VTE), tedy hluboká žilní trombóza (DVT) a plicní embolie (PE), je třetí nejčastější příčinou úmrtí v důsledku cévního onemocnění. Pilířem léčby VTE je antikoagulační terapie, podávaná nejméně po dobu tří měsíců, lépe i déle. Aplikaci warfarinu po dobu 6 až 12 měsíců se však lékaři z různých důvodů často vyhýbají (dietní omezení, nutnost laboratorního monitorování, riziko krvácení).

Jedním z nových antikoagulancií, která by mohla být v této situaci prospěšná, je apixaban, perorálně podávaný inhibitor faktoru Xa, který se aplikuje ve fixní dávce bez nutnosti laboratorního monitorování. Při dávkování 5 mg 2x denně byla prokázána jeho účinnost v prevenci cévní mozkové příhody (CMP) u nemocných s fibrilací síní; při dávkování 2,5 mg 2x denně byl účinný v tromboprofylaxi po velkém ortopedickém výkonu.

Komentář ke studii

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.