Dlouhodobé výsledky léčby ankylozující spondylitidy infliximabem a ovlivnění radiografické progrese

Supplementum: 1 / 2012 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Revmatologie

Souhrn

Ankylozující spondylitida (AS) je nejčastějším onemocněním ze skupiny spondylartritid. Je spojena především s axiálním postižením, zánětem v oblasti páteřních struktur (kostovertebrální a facetové klouby, meziobratlové ploténky, enteze) a se sakroiliitidou, které se projevují bolestí, ztuhlostí a omezením hybnosti. Postiženy bývají nejen axiální klouby, ale také klouby kyčelní a ramenní (tzv. rhizomelická forma) a ostatní menší klouby (tzv. periferní forma).  Nejčastěji jsou postiženy kyčle. Na rozdíl od klasických změn na páteři může zánět v oblasti kyčelního kloubu vést i ke vzniku erozí – v různých oblastech skeletu tedy dochází k osteoproliferativním i osteodestruktivním změnám.

Komentář ke studiím

MUDr. David Suchý

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Pokyny pre autorov

  • Rozsah príspevku nie je pevne určený, iba odporúčaný – podľa typu sadzby tvoria približne 3 normostrany (NS) textu 1 tlačovú stranu (TS) v časopise (1 NS je 1 800 znakov včítane medzier).
  • Obrázky, schémy, tabuľky, rtg snímky apod. môžu byť dodané v elektronickej forme alebo na papieri. U grafov a schém je dostatočný aj jednoduchý návrh nakreslený ceruzkou – grafickú úpravu zaistíme v redakcii.
  • Príspevok prijatý k publikácii bude honorovaný. 
 
Ste odborný pracovník v zdravotníctve?
Odborník v zmysle §2a Zákona č. 40/1995 Zb., o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, je osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať liečivé prípravky či zdravotnícke prostriedky alebo osobou oprávnenou poskytovať zdravotnú starostlivosť.
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s definíciou pojmu „odborník“ podľa zákona č. 40/1995 Zb. a patrím medzi týchto odborníkov.
Ak osoba, ktorá odborníkom nie je, vstúpi na tieto webové stránky určené pre odborníkov, riskuje tým nesprávne porozumenie obsahu týchto stránok a z toho plynúce riziko (napr. neindikované použitie lieku apod.).
Potvrdzujem, že som sa zoznámil/a s rizikami, ktorým sa iná osoba ako odborník vystavuje, ak vstúpi na stránky určené pre odborníkov.